Monday, 11 November 2013

Mongolia

Mongolia 1977 Butterflies, Gastropacha quercifolia ~ Colias chrysoteme ~ Dasychira fascelina ~ Aporia crataegi ~ Heodes virgaureae ~ Diacrisia sannio ~ Malocosoma neustria.